شیر گلوب  ولو

شیر گلوب ولو سامسون

دلفین بخار
شیر کنترل کننده خودکار فشار

شیر کنترل کننده خودکار فشار سامسون

دلفین بخار
شیر کشویی آلمان

شیر کشویی آلمان سامسون

دلفین بخار
 شیر کشویی اسپانیا

شیر کشویی اسپانیا سامسون

دلفین بخار
 شیر فلکه سوزنی فلنچی

شیر فلکه سوزنی فلنچی سامسون

دلفین بخار
 شیر فلکه سوزنی جوشی

شیر فلکه سوزنی جوشی سامسون

دلفین بخار
 شیر فشار شکن

شیر فشار شکن سامسون

دلفین بخار
 شیر صافی فلنجدار

شیر صافی فلنجدار سامسون

دلفین بخار
 شیر سوپاپی یکطرفه

شیر سوپاپی یکطرفه سامسون

دلفین بخار
 شیر سوپاپی مورب

شیر سوپاپی مورب سامسون

دلفین بخار
 شیر توپی بونتی

شیر توپی بونتی سامسون

دلفین بخار
شیر ترموستاتیک

شیر ترموستاتیک سامسون

دلفین بخار
 شیر پینچ ولو

شیر پینچ ولو سامسون

دلفین بخار
 شیر پنوماتیک  تدریجی

شیر پنوماتیک تدریجی سامسون

دلفین بخار
 شیر پروانه ای

شیر پروانه ای سامسون

دلفین بخار
شیر پروانه ای اهرمی

شیر پروانه ای اهرمی سامسون

دلفین بخار
 شیر اطمینان

شیر اطمینان سامسون

دلفین بخار
 سیفتی ولو

سیفتی ولو سامسون

دلفین بخار
 پنوماتیک با i/p پوزیشن

پنوماتیک با i/p پوزیشن سامسون

دلفین بخار
 پوزیشنر -

پوزیشنر - سامسون

دلفین بخار
 پنوماتیک کنترل ولو

پنوماتیک کنترل ولو سامسون

دلفین بخار
 بال ولو استیل Jc

بال ولو استیل Jc سامسون

دلفین بخار
 بال ولو (Ball valve)

بال ولو (Ball valve) سامسون

دلفین بخار
باترفلای ولو

باترفلای ولو سامسون

دلفین بخار
 آی توپی پوزیشنر

آی توپی پوزیشنر سامسون

دلفین بخار
 آی توپی YT-1300

آی توپی YT-1300 سامسون

دلفین بخار
 آکچر FLU

آکچر FLU سامسون

دلفین بخار
 الکترو پنوماتیک یوزیشنر

الکترو پنوماتیک یوزیشنر سامسون

دلفین بخار